SME SVETOVÍ...

26. apr. 2021

Kultúra a príroda na Zelenom páse
INTERREG V-A Slovenská republika-Rakúsko  


Bratislavský región a jeho atraktivity sa stali súčasťou medzinárodného turistického portálu Outdooractive, ktorý je považovaný za lídra v celosvetovom merítku. Začiatky platformy pre milovníkov outdoorových aktivít siahajú do roku 1994, kedy nemec Hartmut Wimmer založil turistickú kanceláriu, ktorá sa stala základom dnešnej nadnárodnej spoločnosti Outdooractive. V súčasnosti platforma združuje viac ako 2 600 profesných partnerov na celom svete a používa ju cez 10 miliónov registrovaných užívateľov.

Ako sa vyjadril CEO spoločnosti Hartmut Wimmer „Vďaka nášmu intuitívnemu systému na správu obsahu Outdooractive Business možno obsah relevantný pre cestovný ruch publikovať ľahko a efektívne. Užívateľsky prívetivé rozhranie zaručuje, že aj začiatočníci dosahujú profesionálne výsledky. Naša technológia umožňuje mapovať celú turistickú infraštruktúru našich partnerov autentickým a užívateľsky príjemným spôsobom. Či už digitálne alebo v tlačenej podobe. Obsahom sú trasy, digitálny cestovný sprievodca s tipmi na výlety, možnosti ubytovania, ponuky, ktoré je možné priamo rezervovať a mnoho ďalších“.

V rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Rakúsko sme sa s projketom Kultúra a príroda na Zelenom páse stali v roku 2020 súčasťou tohto turistického portálu s vlastnou sekciou venovanou prezentácii kultúrnych a prírodných zaujímavostí pozdĺž Železnej opony na oboch stranách rieky Moravy. Webová stránka www.ev13.sk, ktorá je integrovanou súčasťou platformy Outdooractive poskytuje užívateľom okrem základných informácií o projekte aj užitočné informácie o slovensko-rakúskom pohraničí, zaujímavých miestach k navštíveniu, tipy na výlety, cyklistické okruhy a interaktívny plánovač výletov pre cyklistov,  peších, či vodákov. Samozrejmosťou je vyhľadávač poskytovateľov rôznych služieb od ubytovania, gastronómie, servisov, ako aj kultúrne zariadenia, informačné kancelárie a iné.

Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism je držiteľom licenčných práv pre používanie platformy a zároveň správcom stránky v rámci projektového partnerstva. Vyjadrenie výkonného riaditeľa krajskej organizácie p. Františka Stana na stretnutí s regionálnym manažérom platformy Outdooractive pre SR a ČR p. Ľudkom Kührom „o potrebe digitalizovať ponuku a prezentáciu produktov v cestovnom ruchu a prínose nových technologických možností“ je hancím motorom tejto spolupráce. Stránka mapuje oblasť slovensko-rakúskeho pohraničia pozdĺž Železnej opony, ktorou prechádza medzinárodná cyklistická trasa Eurovelo 13 v Trnavskom a Bratislavskom samosprávnom kraji a oblasť Dolného Rakúska, cez ktorý vedie cyklistická trasa KTM Kamp-Thaya-March.  Funguje v 4 jazykových mutáciách (slovensky, nemecky, anglicky a maďarsky) a ponúka tak možnosť využívania jej užitočných funkcionalít domácim aj zahraničným návštevníkom.

 www.ev13.sk
 www.outdooractive.com Instagram

#bratislavaregion
Sleduj @bratislavaregion.travel a vlož do svojich fotiek hashtag #bratislavaregion.
Najlepšie fotky pridáme na náš účet!
Viac z Instagramu