Projekt DESTINATOUR získal uznanie sekcie cestovného ruchu MDVRR SR v rámci novinárskej súťaže „Slovensko - pohostinné srdce Európy“

V rámci 20. medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour a Danubius Gastro ktorý sa počas uplynulých dní konal v Bratislave, ocenili novinárov, ktorí sa vo svojich príspevkoch venujú domácemu cestovnému ruchu.


Novinársku súťaž Slovensko - pohostinné srdce Európy vyhlásilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s Klubom FIJET Slovenského syndikátu novinárov. Jej cieľom je podpora tvorby a uverejňovania kvalitných publicistických príspevkov zameraných na pomoc domácemu cestovnému ruchu a na jeho propagáciu.

Výsledky vyhlásil štátny tajomník MDVRR František Palko na slávnostnom galavečere 30. januára 2014. Uznanie sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR získala aj profesorka Ľudmila Novacká akolektív za Metodickú príručku destinačného manažmentu cestovného ruchu, ktorá bola publikovaná vďaka cezhraničnému projektu DESTINATOUR.

Témy odborných workshopov realizované počas trvania projektu sa stali východiskom pre obsahové zameranie metodickej príručky s názvom „Destinačný manažment cestovného ruchu - pre potreby Bratislavského kraja“. Príručka sa snaží prepojiť dlhoročné skúsenosti a pozitívne výsledky rakúskych odborníkov so všeobecnými teoretickými odbornými poznatkami z manažovania turistickej destinácie.

Publikácia bola predstavená návštevníkom veľtrhu 31.1.2014 o10.00 vkinosále výstaviska Incheba Expo Aréna.Instagram

#bratislavaregion
Sleduj @bratislavaregion.travel a vlož do svojich fotiek hashtag #bratislavaregion.
Najlepšie fotky pridáme na náš účet!
Viac z Instagramu