baner

Professional public


eu-flag-erdf.jpg
logo_sk-at.png

 „Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu – nástroj pre rozvoj 2017“
Konferencia cestovného ruchu, ktorá sa uskutočnila 27.9.2017 v Hoteli Radisson Blue Carlton v Bratislave.  read more »
Vydanie „Metodickej príručky destinačného manažmentu cestovného ruchu“ je ďalšou úspešnou aktivitou cezhraničného projektu DESTINATOUR
V rámci cezhraničného projektu DESTINATOUR sa v priebehu rokov 2011 - 2013 zorganizoval cyklus ôsmich odborných stretnutí na území Bratislavského kraja a päť študijných ciest do jednotlivých destinácií cestovného ruchu v... read more »
Jedným z výstupov cezhraničného projektu DESTINATOUR je analýza on-line prostredia slovenského virtuálneho trhu
Analýza prináša komplexný pohľad na e-marketingový trh od zadefinovania základných e-marketingových foriem (webové stránky, webové spoločenstvá, webcasting, internetové vyhľadávače, SEO, reklamné systémy) cez opis súčasného... read more »
Projekt DESTINATOUR získal uznanie sekcie cestovného ruchu MDVRR SR v rámci novinárskej súťaže „Slovensko - pohostinné srdce Európy“
V rámci 20. medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour a Danubius Gastro ktorý sa počas uplynulých dní konal v Bratislave, ocenili novinárov, ktorí sa vo svojich príspevkoch venujú domácemu cestovnému ruchu. read more »
Nová Mapa zážitkov a pôžitkov láka k poznávaniu regiónov Bratislavského kraja a Dolného Rakúska
Ďalším výstupom spolupráce Bratislavského samosprávneho kraja a Dolného Rakúska je v rámci projektu DESTINATOUR 2013 Mapa zážitkov a pôžitkov. read more »
Prvý výstup spolupráce Bratislavského kraja a Dolného Rakúska
Publikácia Rôznorodosť, ktorá spája, poukazuje na príbuznosť oboch krajín a na skutočnosť, že sa na oboch stranách urodí fantastické víno, že obe krajiny majú sviatky plné pôžitkov a atraktívne výletné ciele. read more »
Odborná literatúra k téme destinačného manažmentu
Zástupcovia samosprávy, profesijných združení cestovného ruchu, mimovládnych organizácií a podnikateľov v oblasti cestovného ruchu, ktorí sú zainteresovaní do rozvoja destinačného manažmentu na území Bratislavského samosprávneho... read more »
Vydanie „Metodickej príručky destinačného manažmentu cestovného ruchu“ je ďalšou úspešnou aktivitou cezhraničného projektu DESTINATOUR
V rámci cezhraničného projektu DESTINATOUR sa v priebehu rokov 2011 - 2013 zorganizoval cyklus ôsmich odborných stretnutí na území Bratislavského kraja a päť študijných ciest do jednotlivých destinácií cestovného ruchu v... read more »
Jedným z výstupov cezhraničného projektu DESTINATOUR je analýza on-line prostredia slovenského virtuálneho trhu
Analýza prináša komplexný pohľad na e-marketingový trh od zadefinovania základných e-marketingových foriem (webové stránky, webové spoločenstvá, webcasting, internetové vyhľadávače, SEO, reklamné systémy) cez opis súčasného... read more »
Príručka o fungovaní destinačného manažmentu
Príručka destinačného manažmentu je manuálom pre všetkých, ktorí hľadajú cestu rozvoja v oblasti cestovného ruchu. Je písaná tak pre zástupcov miestnych a regionálnych samospráv, ako pre podnikateľský sektor, pre združenia... read more »