Kultúra a príroda na Zelenom páse

Bratislava Region Tourism


spolu s Trnavským samosprávnym krajom, Slovenským Cykloklubom a rakúskym Weinviertel Tourism pracuje na zveľadení a spopularizovaní európskej cyklotrasy Eurovelo 13 – Iron Curtan Trail v rámci cezhraničného projektu „Spoznajte kultúru a prírodu na Zelenom páse“ spolufiancovaného z prostriedkov Európskej únie a Fondu regionálneho rozvoja.


Cieľom projektu je
odhalenie a lepšie sprístupnenie prírodného a kultúrneho bohatstva na Zelenom páse prostredníctvom cykloturistiky, šetrnej k životnému prostrediu. Zelený pás predstavuje chrbticu jedinečného spojenia prírodného a kultúrneho dedičstva, ktorá bude slúžiť ako živý pamätník dejín aj pre budúce generácie. Železná opona tiahnuca sa od Barentsovho mora až k Bosporu delila Európu približne 40 rokov na východný socialistický blok a západný slobodný, demokratický blok. Pozdĺž tohto prísne stráženého pohraničného pásma vznikol tzv. Zelený pás, územie cenných biotopov, ktoré sa podarilo zachovať vďaka desaťročiam vynútenej izolovanosti. Pozývame Vás spoznávať kultúrne a prírodné zaujímavosti na bicykli pozdĺž oboch brehov rieky Morava na slovensko-rakúskom pohraničí.  Vďaka otvoreným hraničným prechodom a kompe medzi Slovenskom a Rakúskom (Moravský Svätý Ján – Hohenau, Záhorská  Ves - Angern an der March, Devínska Nová Ves – Schloss Hof, Jarovce – Kitsse a Petržalka - Berg) môžete pohodlne prechádzať z jednej strany na druhú. Zeleným pásom na rakúskej strane vedie cyklotrasa KTM (Kamp  - Thaya – March) a na slovenskom území, priamo po bývalej signálke pohraničnej stráže vedie trasa EuroVelo 13 (Cesta Železnej opony). Cyklotrasa KTM patrí k najkrajším diaľkovým cyklotrasám Rakúska. Na viac ako 400 kilometroch nájdete všetko, čo dokáže rozbúšiť srdce každého cyklistu: Perfektný tréning sa strieda s príjemnou pôžitkárskou cyklistikou. Pozdĺž troch riek natrafíte nielen na fascinujúco nedotknutú prírodnú scenériu, ale aj na mnoho kultúrnych historických pamiatok.


Základné parametre:


Cesta Železnej opony:

Celková dĺžka:                        10 400 km
Dĺžka slovenskej časti:            89 km prechádzajúca Trnavským samosprávnym krajom a Bratislavským samosprávnym krajom

Povrch:                                    zväčša asfalt


Trasa prechádza 20 štátmi, dotýka sa 3 európskych morí a priamo na nej sa nachádza 14 pamiatok UNESCO.


KTM Kamp-Thaya-March

Celková dĺžka: 445 km
Povrch: zväčša asfalt
Prechádza oblasťami Waldviertel a Weinviertel v Dolnom Rakúsku

Operačný program: Interreg V-A  Slovenská republika-Rakúsko
Akronym: Kultúra a príroda na Zelenom páse

Instagram

#bratislavaregion
Sleduj @bratislavaregion.travel a vlož do svojich fotiek hashtag #bratislavaregion.
Najlepšie fotky pridáme na náš účet!
Viac z Instagramu