Vízie pre rozvoj turizmu v Bratislavskom kraji

Odborníci z oblasti turizmu sa opäť stretli na jednom mieste, tentokrát v Pezinku. Na štvrtej Regionálnej konferencii cestovného ruchu získali informácie o zaujímavých produktoch, marketingových aktivitách organizácií, ako aj o rozvoji cestovného ruchu v bratislavskom regióne.

Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu konferenciu zorganizovali Bratislavský samosprávny kraj, Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism a Slovenský dom Centrope.

Na 4. Regionálnej konferencii cestovného ruchu sa zúčastnilo doteraz najviac účastníkov, a to 110. Išlo o odborníkov z oblasti turizmu, teda zástupcov samospráv, destinačných organizácií, ministerstva, kultúrnych inštitúcií ako aj podnikateľov z bratislavského regiónu, ktorí si vymenili skúsenosti a názory na najnovšie trendy v cestovnom ruchu. Svetová organizácia turizmu Organizácie spojených národov (UNWTO) zvolila pre tento rok ako hlavnú tému Turizmus a zamestnanosť – lepšia budúcnosť pre všetkých. Konferencia sa preto niesla v duchu hľadania odpovedí na otázku: Ponúka podnikanie v turizme lepšiu budúcnosť aj v našom kraji?

Odborníci z oblasti cestovného ruchu predniesli príspevky k téme Vplyv turizmu na ekonomiku a zamestnanosť regiónov a miest. Prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD upozornila na príklade Rakúska na oveľa detailnejšie meranie a vykazovanie ekonomických dopadov a sociálnych vplyvov v iných krajinách. O významnosti kongresového cestovného ruchu (MICE) z pohľadu nadpriemerne vysokého ekonomického benefitu pre štát a mesto referovala predsedkyňa predstavenstva Bratislava Tourist Board Ing. Alžbeta Melicharová. O viaczdrojovom financovaní organizácie destinačného manažmentu ako nástroja na podporu rozvoja destinácie hovorila riaditeľka krajskej organizácie CR Košice Región Turizmus JUDr. Lenka Vargová-Jurková.

Konferencia sa zaoberala aj praktickými témami ako napríklad: Od pobytu k zážitku – aké nové podnikateľské príležitosti a pracovné miesta prináša zmena trendov? Prednášajúci sa dotkli hoteliérstva a gastronómie, kde o svojich skúsenostiach, ako sa rodí legenda, porozprával Radúz Dula z Palace Art Hotel Pezinok. Osobnú výpoveď o rozhodnutí opustiť veľkomesto a žiť v Harmónii pri plnení sna o komunitnej kaviarni v spojení s prírodou podala Jarka Juranová z Hollerung Cafe. O tom, ako sa udržať päť rokov na vrchole rebríčka Tripadvisor prezradil Karol Balogh zo Zeppelin Cafe & Souvenirs v Bratislave. Presvedčenie, že in house produkty a zero waste politika dávajú hotelu novú dimenziu, zdieľala riaditeľka Hotela Malvázia Nina Cvopová spolu s Martinom Kadlecom z Holíčskeho pivovaru Wywar, ktorý upozornil, že autentický regionálny produkt nie je len o výrobe, ale je aj o vzťahoch v území.

V tvorbe nových produktov a inovatívnych programov predstavil Emil Haas netradičné hravé spoznávanie mesta v online svete cez mobilnú aplikáciu i sociálne siete Bratislava City Game a vínnu cestu nad mestským sídliskom zase Matúš Burian z Račianskeho spolku. O korune stromov nad vinicou a terase pod hviezdami porozprával podrobnejšie Michal Bažalík z Dubodomu vo Svätom Jure, kde je aj čoraz známejší Renesančný dom, ktorý svojím silným genius loci očaril už mnohých návštevníkov.  

Súčasťou konferencie bol aj marketing a komunikácia, ktoré sú potrebné pre zviditeľňovanie produktov, podujatí a teda celého kraja. Michal Foltýn z Bratislava Tourist Board prezentoval úspešnú kampaň s blogerkou Barborou, s ktorou v poslednom roku prezentujú mesto Bratislava. Nové IT nástroje ako revolučné riešenia v riadení destinácie priblížili František Stano z krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism spolu s Michalom Tomčíkom z úspešného start-up Pygmalios. Účastníkov zaujal aj projekt ČOJE Bratislava v podaní Daniela Feraneca, ktorý porozprával o tom, ako funguje spolupráca s influencermi.


Instagram

#bratislavaregion
Sleduj @bratislavaregion.travel a vlož do svojich fotiek hashtag #bratislavaregion.
Najlepšie fotky pridáme na náš účet!
Viac z Instagramu