Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo na Zelenom páse

2. dec. 2021

BRT je od roku 2019 súčasťou projektového partnerstva v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko, v ktorom sa snažíme spopularizovať cykloturistiku, ako udržateľnú a zelenú formu dopravy a prezentovať obyvateľstvu, cyklistom a všetkým návštevníkom zaujímavé miesta na spoznávanie, budovať doplnkovú infraštruktúru a inovatívnymi nástrojmi uľahčiť a spríjemniť pobyt v tomto jedinečnom cezhraničnom regióne na oboch stranách rieky Morava.

Zelený pás je územie cenných biotopov, ktoré sa podarilo zachovať vďaka desaťročiam vynútenej izolovanosti na prísne stráženej hranici Slovenska a Rakúska pozdĺž rieky Morava a predstavuje chrbticu jedinečného spojenia prírodného a kultúrneho dedičstva, ktorá bude slúžiť ako živý pamätník dejín aj pre budúce generácie.

Od roku 1993 buduje Európska cyklistická federácia v spolupráci s národnými a regionálnymi partnermi európsku sieť diaľkových cyklotrás, pod príznačným názvom EuroVelo. Jednou z nich je aj trasa číslo 13, prechádzajúca na hraniciach studenou vojnou rozdelenej Európy, od Barentsovho mora na severe až k Bosporu na bulharsko-tureckej hranici. Celkovo má Eurovelo 13, známe aj ako Cesta železnej opony viac ako 10 000 km. Na Slovensko cyklotrasa vchádza pri Moravskom Svätom Jáne z obce Hohenau cez rieku Moravu a opúšťa ju v mestskej časti Petržalka, kde vchádza do rakúskej obce Kittsee. Celková výmera trasy na Slovensku je vyše 87 km, vedie rôznym prostredím, najmä však poľnohospodárskou krajinou, lúkami a lužnými lesmi. Pri jej návšteve spoznáte mnohé pozoruhodnosti z histórie a prírody, či už je to Chránená oblasť Záhorie, Devínske jazero, ktoré vlastne jazerom nie je, lebo je to časť záplavového územia, ktoré je pod vodou iba počas vyplavenej Moravy, hniezdiská Bocianov či všadeprítomná jedinečná fauna a flóra. Z histórie stojí za zmienku spomenúť Habánsky dvor vo Veľkých Levároch, najväčšiu zachovanú lokalitu pôvodného obyvateľstva, tzv. habánov v Európe pozostávajúcu z 22 ľudových stavieb zo 17. až 19 storočia, mnoho šľachtických sídiel, technické pamiatky alebo pozostatky obrannej línie z obdobia 1. svetovej vojny v podobe vojenských bunkrov.

BRT realizovala projektové aktivity hlavne v rámci propagácie projektu, vydaním štvorjazyčného informačného letáku, profesionálnou cyklistickou mapou monitorujúcou cezhraničný región Pomoravia, trasy Eurovelo 13 a Kamp-Thaya-March, sprístupnila webovú stránku www.ev13.sk v priestore celosvetového outdorového portálu Outdooractive s dosahom na viac ako 10 miliónov registrovaných užívateľov a vyvinula inovatívnu online aplikáciu zameranú na sprostredkovanie zaujímavých príbehov, týkajúcich sa Železnej opony, ktorá je zadarmo k dispozície pre širokú verejnosť v obchodoch Google Play a Apple Store.

Sprístupnenie informácií o Železnej opone a jej príbehoch, pozoruhodnostiach Zeleného pásu a inovatívne nástroje pre cyklistov sú len zlomkom aktivít, ktoré tiež viedli k tomu, aby úsek Cesty železnej opony z  Gmündu do Bratislavy bol v roku 2021 medzinárodne ocenený a na cyklistickom veľtrhu Fiets en Wandelbeurs v Holandsku vyhlásený za cyklotrasu roku 2021.


Instagram

#bratislavaregion
Sleduj @bratislavaregion.travel a vlož do svojich fotiek hashtag #bratislavaregion.
Najlepšie fotky pridáme na náš účet!
Viac z Instagramu