To najlepšie zo „Zeleného pásu“ na videu

30. máj. 2022

Zelený pás, ktorý sa podarilo zachovať vďaka desaťročiam vynútenej izolovanosti na prísne stráženej hranici Slovenska a Rakúska pozdĺž rieky Morava predstavuje chrbticu jedinečného spojenia prírodného a kultúrneho dedičstva, ktorá bude slúžiť ako živý pamätník dejín aj pre budúce generácie. Naša organizácia dostala možnosť participácie na zveľadení a spopularizovaní tohto územia v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko „Kultúra a príroda na Zelenom páse“, ktorý práve finišuje.

BRT realizovala projektové aktivity hlavne v rámci propagácie projektu, vydaním štvorjazyčného informačného letáku, profesionálnej cyklistickej mapy monitorujúcej cezhraničný región Pomoravia, trasy Eurovelo 13 a Kamp-Thaya-March, sprístupnila webovú stránku www.ev13.sk  
v priestore celosvetového outdorového portálu Outdooractive s dosahom na viac ako 10 miliónov registrovaných užívateľov a vyvinula inovatívnu online aplikáciu Audioguide Storytelling SK-AT zameranú na sprostredkovanie zaujímavých príbehov, týkajúcich sa Železnej opony, ktorá je zadarmo k dispozície pre širokú verejnosť v obchodoch Google Play a Apple Store.

Dnes vám s hrdosťou ukážeme to najlepšie zo Zeleného pásu v imidžovom videu, ktorý sme v spolupráci s majstrami filmu Zeldeo natočili v tomto významnom prostredí, s cieľom previesť vás po trase Eurovelo 13 a KTM na Zelenom páse pozdĺž rieky Morava a pozvať vás k jeho návšteve.

Želáme nezabudnuteľný žážitok!


Image titleInstagram

#bratislavaregion
Sleduj @bratislavaregion.travel a vlož do svojich fotiek hashtag #bratislavaregion.
Najlepšie fotky pridáme na náš účet!
Viac z Instagramu