Slovania, ako tu žili, čo nám zanechali

13. júl. 2022

Pred niekoľkými rokmi sa z Moravy rozšírila cez Slovensko a postupne ďalšie krajiny myšlienka vybudovať tematickú cestu svätých Cyrila a Metoda spojením miest, ktoré sa viažu so životom a okazom týchto vzdelaných bratov a ich nasledovníkov.


Do života starých Slovanov vstúpili dvaja byzantskí učenci tak zásadným spôsobom, že nie len v období Veľkej Moravy, ale naprieč celou históriou až dodnes sa ich stopy a odkaz prenáša ako genetický kód našej kultúrnej identity, po stáročia ovplyvňovanej duchom cyrilo-metodskej tradície. Ich dielo malo zásadný význam pre rozvoj celej Európy. Aj preto sa stali v roku 1980 spolupatrónmi Európy a v roku 2021 zaradila Rada Európy novú tematickú cestu medzi certifikované európske kultúrne cesty.


Na území bratislavského regiónu nie sú jednoznačné archeologicko-historických dôkazy, ktoré by priamo spájali konkrétne miesto s pôsobením oboch učencov. Keďže hrob sv. Metoda sa dodnes nenašiel, jedna z nepotrvdených hypotéz hovorí aj o Devíne, ako možnom mieste posledného odpočinku. Na viacerých miestach však archeologické nálezy potvrdili existenciu významných politicko-hospodárskych sídiel - na hrade Devín, na Bratislavskom hrade a najnovšie nad Svätým Jurom na hradisku Neštich, ako aj viaceré sídla z čias Veľkej Moravy.


V súvislosti s budovaním a propagáciou Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda pripravil Bratislavský samosprávny kraj, Slovenský dom Centrope a Bratislava Region Tourism úvodnú sériu podujatí venovaných tejto tematike:


Spomienková slávnosť k sviatku sv. Cyrila a Metoda


Doľany / 3. 7. 2022 / 15:00

Malebná obec Doľany, predtým Ompitál, na samom kraji bratislavského kraja bola rodiskom či pôsobiskom viacerých významných kultúrnych dejateľov, z ktorých mnohí rozvíjali vo svojom celoživotnom diele odkaz sv. Cyrila a Metoda.   


Program:

-    Kaplnka sv. Leonarda – spomienka na významné osobnosti spojená s kladením vencov na miestnom cintoríne

-    Osvetový program venovaný odkazu sv. Cyrila a Metoda a veľkým ľuďom z malého Ompitála

-    Panelová výstava o živote a diele Juraja Fándlyho

Image title


Cesta slovanskou históriou


Svätý Jur – Scheidlinova záhrada / 23. 7. 2022 / 15:00

Archeologický výskum na miestach bývalého hradiska Neštich poukázal v posledných rokoch na ďaleko väčší význam územia dnešného Svätého Jura už v časoch starých Slovanov a prepísal jeho najstaršie dejiny.


Program:

-    Náučný divadelno – šermiarsky program o histórii Slovanov v podaní umeleckého združenie Via Historica Historické hry pre deti a dospelých

-    Hradisko Neštich a veľkomoravský kostolík Kopčany vo virtuálnej realite

-    Od slovanskej medoviny ku malokarpatským vinárom

-    Komentovaná prehliadka zo Sv. Jura na slovanské hra- disko Neštich (začiatok o 17:00)

Image title


Stretnutie s Veľkou Moravou


Svätý Jur – Scheidlinova záhrada / 20. 8. 2022 / 15:00


Program:

-    Interaktívny workshop s interakciou zo života starých Slovanov inscenovaný v podaní Starého divadla Karola Spišáka Hradisko Neštich a veľkomoravský kostolík Kopčany vo virtuálnej realite

-    Od slovanskej medoviny ku malokarpatským vinárom

-    Komentovaná prehliadka zo Svätého Jura na slovanské hradisko Neštich (začiatok o 17:00)

Image title

Od Sama po Štúra


Modra – Komunitná záhrada / 27. 8. 2022 / 15:00


Program:

Náučný divadelno – šermiarsky program o histórii slovenského národa v podaní umeleckého združenia Via Historica Historické hry pre deti a dospelých

Dôkazy o živote našich predkov v Malých Karpatoch – komentovaná prehliadka na slovanské hradisko Zámčisko (začiatok o 17:00)

Štúrovská filipika


Modra – Múzeum Ľudovíta Štúra / 17. 9. 2022 / 15:00


Z kultúrneho a duchovného odkazu byzantských učencov a svätcov Cyrila a Metoda čerpali počas dejín mnohí sloven- skí dejatelia a národní buditelia. Ľudovít Štúr ako vrcholný predstaviteľ slovenského obrodeneckého hnutia zanechal svoju nezmazateľnú pečať práve v Modre.


Program:

-    Štúrovské trhy – tematické produkty na občerstvenie tela i duše

-    Výstava diel umelcov so štúrovskou tematikou Umelecko-dramatické pásmo Dumky večerní

-    Premietanie filmu CsabaMolnáraPosledné dni Ľudovíta Štúra

-    Komentovaná prehliadka po stopách Ľudovíta Štúra v Modre a okolí (začiatok o 14:00)


Keď história ožíva


Svätý Jur – Scheidlinova záhrada / 24. 9. 2022 / 15:00


Málo známa história z čias prvých Slovanov ožije v podobe ukážky dobového tábora s kuchyňou s pásmom výkladov, ukážok súbojov a dobových remesiel.


Program:

-    Dobový tábor v podaní historického súboru Satyros

-    Predstavenie veľkomoravského hradiska Neštich v miestnej expozícii Malokarpatského múzea v Pezinku

-    Otvorenie náučného chodníka hradiska Neštich a náučného chodníka Cesta krížov vo Svätom Jure

-    Hradisko Neštich a veľkomoravský kostolík Kopčany vo virtuálnej realite


Veľkí ľudia z malého Ompitála


Doľany / september


Program:

Otvorenie pamätnej izby J.Palkoviča

Krst knižnej publikácie Veľkí ľudia z malého Ompitála

Image title


Image title
Instagram

#bratislavaregion
Sleduj @bratislavaregion.travel a vlož do svojich fotiek hashtag #bratislavaregion.
Najlepšie fotky pridáme na náš účet!
Viac z Instagramu