Záverečná konferencia k projektu „Kultúra a príroda na zelenom páse“

20. júl. 2022

Dňa 22. 6. 2022 bola krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism hostiteľom záverečnej konferencie k projektu Kultúra a príroda na zelenom páse v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko 2014-2020. Konferencia sa konala v srdci projektového územia Zeleného pásu, pod bralom majestátneho hradu Devín v hoteli Hradná brána. Projektoví partneri Weinviertel Turismus GmbH, Trnavský samosprávny kraj, Slovenský cykloklub a Bratislava Region Tourism odprezentovali pätdesiatke pozvaných účastníkov z radov samospráv a organizácií, ktorých sa výstupy projektu týkajú, zástupcov riadiaceho orgánu a spoločného sekretariátu ako aj obyvateľov aktivity, ktoré sa zrealizovali a prispejú k rozvoju regiónov na oboch stranách rieky Morava pozdĺž Železnej opony. Viac informácií nájdete na stránke projektu www.ev13.sk .

Bratislava Region Tourism sa na projekte podieľala ako projektový partner na slovenskej strane a medzi hlavné aktivity a výstupy projektu, ktoré počas trvania realizovala patria:

- informačný leták o projekte v 4 jazykoch

- cyklomapa Eurovelo 13 a KTM v 3 jazykoch

- webovaá stránka www.ev13.sk

- audioguide aplikácia Storytelling SK-AT

- 2 nové ščítače cyklistov v DNV a Vysokej pri Morave

- galéria marketingových fotografií a 2 videaá

- online a offline kampaň v médiaách na SK a AT

- kontinuálny monitoring cyklotrasy Eurovelo 13

Veľmi sa tešíme, že projekt prispeje k rozvoju tohto cezhraničného regiónu na oboch brehoch rieky Morava, zlepší informovanosť o atraktivitách a miestach, ktoré stoja za navštívenie, napomôže k rozvoju cyklistickej infraštruktúry a pozdvihne hodnotu turistickej destinácie so zreteľom na ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva. Veľké ďakujem patrí Európskej únii, Európskemu fondu regionálneho rozvoja, pracovníkom programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko 2014-2022 ako aj všetkým projektovým partnerom a všetkým, čo nám pomáhali.


Instagram

#bratislavaregion
Sleduj @bratislavaregion.travel a vlož do svojich fotiek hashtag #bratislavaregion.
Najlepšie fotky pridáme na náš účet!
Viac z Instagramu