K hradu Devín

Hrad Devín
Bratislava

Poloha: Devínske Karpaty.

Východiskový bod: Devínska Nová Ves, zastávka MHD, parkovisko.

Cieľový bod: Karlova Ves, zastávka MHD, parkovisko.

Časový rozvrh: Devínska Nová Ves – Waitov lom ½ hod. – hrad Devín ¾ hod. – Úzky les ¾ hod. – Dúbravská hlavica ½ hod. – Pod Švábskym vrchom ¼ hod. – Jezuitské lesy ¼ hod. – Karlova Ves ¾ hod.

Spolu: 3 ¾ hod.

Prevýšenie: 210 m.

Náročnosť: Ľahká poldenná túra s malým prevýšením vedie po dobrých cestách a chodníkoch, orientačné je jednoduchá. Zvýšenú pozornosť treba venovať sledovaniu turistických značiek v Karlovej Vsi.

Mapa: Malé Karpaty – juh, mierka 1 : 25 000 (list 9), VKÚ, a. s., Harmanec.

Základná trasa: Východiskom túry je parkovisko a zastávka MHD pri rieke Morava pred reštauráciou a fitnesscentrom Rolando v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves (145 m). Naše prvé kroky povedú po Primoravskej ulici východným smerom. Na malom námestí s bustou spisovateľa Rudolfa Slobodu pri penzióne Helios odbočíme doprava na modro značkovanú turistickú trasu (2461), ktorá vedie ulicou Slovinec. Cestou stúpajúcou pomedzi domy sa dostaneme k paleontologickej lokalite Sandberg (195 m). Na informačnej tabuli si prečítame množstvo zaujímavých informácií. Po prehliadke Sandbergu pokračujeme modro značkovanou trasou, ktorá vedie takmer po vrstevnici. Po pravej strane sa ponúkajú jedinečné výhľady na rieku Morava a rakúsky Marchfeld so zámkom Schlosshof. Vpredu uvidíme najbližší cieľ túry – hrad Devín. Trasa prechádza okolo záhradkárskej osady a smeruje na spodnú plošinu Waitovho lomu (230 m). Do bratislavskej mestskej časti Devín vstupuje cez záhradkársku osadu na juhozápadnom svahu Devínskej Kobyly. K hradu Devín (139 m) sa dostaneme, ak za cintorínom odbočíme doprava na cestu vedúcu k rozľahlému parkovisku pod hradom. Nevynecháme príležitosť navštíviť hrad, ktorý sa spomína už v 9. storočí. Jeho bohatú históriu približuje hradná expozícia, ktorá je súčasťou Múzea mesta Bratislavy. Ak chceme po prehliadke hradu pokračovať v základnej trase a nevrátiť sa do Devínskej Novej Vsi (variant I), od parkoviska pod hradom sledujeme červené turistické značky Štefánikovej magistrály (E8, 0701), ktoré na prvom úseku vedú spoločne so žltou značkou. Po Muránskej, Hradnej a Kremeľskej ulici sa dostaneme ku Kostolu Panny Márie. Odbočíme doľava a Štítovou ulicou vystúpime do záhradkárskej osady. Ulica vyššie pokračuje ako poľná cesta stúpajúca na lúčny svah národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla so vzácnou teplomilnou kvetenou. Spätné pohľady ponúkajú krásny výhľad na okolie Devína. Na rázcestí Úzky les (300 m) odbočuje doľava červená turistická značka (ak by sme sa vydali po nej a neskôr po zelenej značke, asi po 1 hod. by sme prišli späť do Devínskej Novej Vsi). My sa však po žltej turistickej značke vydáme doprava (8104). Táto časť trasy onedlho vedie južnými svahmi Devínskej Kobyly po lesnej ceste bez väčších prevýšení viac-menej po vrstevnici. Nespevnená lesná cesta, obľúbená aj medzi cykloturistami, asi po ½ hod. ústi na asfaltovú lesnú cestu, pred ktorou nájdeme smerovník Dúbravská hlavica (360 m). Na tomto mieste sa k žltej zľava pripája červená turistická značka, ktorú sme opustili na rázcestí Úzky les. Odbočíme na asfaltovej ceste doprava a prídeme na rozľahlú lúku. Vľavo sa nachádza stredisko rádu saleziánov. Pokračujeme po asfaltovej ceste a asi po 300 m odbočíme doprava (nachádza sa tu aj informačná tabuľa náučného chodníka). Až do konca trasy si všímame len červené turistické značky, ktoré na tomto úseku vedú spoločne so značkami náučného chodníka. Najprv miernym stúpaním a potom už len klesaním lesným chodníkom (neskôr lesnou cestou) sa dostaneme do tesnej blízkosti vrcholu Švábskeho vrchu (360 m). Na neďalekom rázcestí Pod Švábskym vrchom (340 m) sa k červenej značke zľava pripája modrá turistická značka (variant II). Plochým chrbtom sa dostaneme k chatám v lokalite Jezuitské lesy (340 m, variant III). Na rázcestí za chatovou osadou modrá značka odbočuje doprava. My zostúpime po červeno značkovanej lesnej ceste k rodinným domom na okraji bratislavskej mestskej časti Karlova Ves (220 m). Po Šaštínskej ulici zídeme k mostu ponad rušnú Karloveskú ulicu k zastávke MHD, kde túru ukončíme.

Variant I: Ak sa chceme vrátiť do Devínskej Novej Vsi, po prehliadke hradného areálu a občerstvení zájdeme k sútoku Dunaja a Moravy, ku ktorému sa dostaneme cez južnú hradnú bránu. Asfaltový chodník vedúci medzi cestou a korytom Moravy je súčasťou náučného chodníka Nivou Moravy, ktorý sa končí vo Vysokej pri Morave. Je obľúbený najmä medzi cykloturistami. My ho využijeme po Devínsku Novú Ves, ktorá je cieľovým bodom tohto variantu základnej trasy (spolu: 2 hod.).

Variant II: Túru môžeme ukončiť aj v Dúbravke odbočením na modrú turistickú značku na rázcestí Pod Švábskym vrchom. Po nej klesneme lesným výmoľom, prekrižujeme asfaltovú cestu a zídeme ku Kostolu sv. Kozmu a Damiána. Od neho po ulici Strmé sady a neskôr po Jadranskej ulici prídeme k Domu kultúry, kde ukončíme tento variant základnej trasy (spolu: 3 ½ hod.).

Variant III: Základnú trasu možno predĺžiť, ak sa z lokality Jezuitské lesy vydáme doprava po modrej turistickej značke, ktorá klesá k lúke s nádhernými výhľadmi. Cez Kráľov vrch sa dostaneme do Karlovej Vsi (spolu: 4 hod.).

 

K hradu Devín

Najlepšie zľavy v Bratislave a okolí

Bratislava CARD City&Region je oficiálnou destinačnou turistickou kartou, ktorá vám umožňuje spoznať a zažiť to najlepšie, čo mesto Bratislava a región ponúkajú.
  • voľný vstup do múzeí a galérií
  • bezplatná prehliadka
  • neobmedzená doprava
  • ďalšie zľavy do výšky 50%
Kúpiť online


Instagram

#bratislavaregion
Sleduj @bratislavaregion.travel a vlož do svojich fotiek hashtag #bratislavaregion.
Najlepšie fotky pridáme na náš účet!
Viac z Instagramu