Okolo Limbachu

Kozí chrbát
Malé Karpaty

Trasa - časový rozvrh: Limbach – Medvedie údolie 1 hod. – Limbašská vyvieračka ½ hod. – Kozí chrbát ¾ hod. – Somár ½ hod. – Tri kamenné kopce ½ hod. – Šenkárka ¼ hod. – Limbach 1 ½ hod.

Spolu: 5 hod.

Prevýšenie: 460 m.

Náročnosť:

Stredne náročná poldenná túra s pomerne veľkým prevýšením, orientačne jednoduchá. Namáhavejšie stúpanie treba absolvovať len za Limbašskou vyvieračkou smerom na Kozí chrbát.

Základná trasa:

Začneme na dolnom konci vinohradníckej obce Limbach (190 m), odkiaľ nás povedie zelená turistická značka (5101). Odbočíme vľavo do bočnej Potočnej ulice smerujúcej na juhozápad. Ulica, na ktorej začiatku stojí benzínové čerpadlo, pokračuje k chatám v dolnej časti doliny Račieho potoka. Spevnená cesta stúpa zalesnenou dolinou okolo roztrúsených súkromných chát. Okrem zelených turistických značiek sledujeme aj žlté a zelené cykloturistické značky. Na prvom rázcestí odbočuje doľava žltá cykloturistická značka a na ďalšom rázcestí zase doprava zelená cykloturistická značka. Na rázcestí ciest s pevným povrchom pri smerovníku Medvedie údolie (293 m) neodbočíme vpravo do rovnomenného údolia, ale zostaneme na trase označenej zelenými turistickými značkami, ktorú vedú popod stráne prírodnej rezervácie Zlatá studnička (vľavo od cesty). Po spevnenej ceste miernym stúpaním smerujeme k Limbašskejvyvieračke (335 m). Výdatné vyvieranie vody je chránené ako prírodná pamiatka. Voda, ktorá sa tu dostáva na povrch, pochádza z krasovej doliny Prepadlé (horná časť doliny Stupavského potoka) ležiacej za hlavným rozvodným chrbtom Malých Karpát. Zrážková voda podteká masívny Kozí chrbát, na ktorého vrchol začneme od vyvieračky vystupovať. Na rázcestí Kozí chrbát (560 m, variant I) odbočíme vpravo na Štefánikovu magistrálu (E8, 0701). Lesná cesta označená červenými turistickými značkami smerujúca od rázcestia na sever má spočiatku pohodlný a málo členitý profil. O niečo strmšie stúpanie nás čaká na južnom svahu Somára (650 m). V okolí kulminačného bodu celej trasy nízka mladina a výruby lesa poskytujú pomerne široké výhľady na túto časť Pezinských Karpát. Zo Somára zostúpime lesnou cestou s miernym profilom. Neodporúčame odbočovať z trasy doľava, pretože sa tam nachádza vojenský výcvikový priestor so strelnicou. Postupne prekonáme Kamenný vrch, za ktorým prejdeme západným okrajom prírodnej rezervácie Nad Šenkárkou. Na rázcestí Tri kamenné kopce (570 m, variant II) sa sprava na červenú trasu pripája modrá a žltá turistická značka (2405). Odbočíme na ňu a po lesnej ceste sa miernym klesaním dostaneme na lúku Šenkárka (515 m, variant III) s lesníckym domom. Na hornom cípe lúky je rázcestie, z ktorého doľava odbočuje žltá značka. My sledujeme modrú značku a pokračujeme po ceste zvažujúcej sa dolu lúkou do lesa, ktorým zostúpime striedavo miernejšie a strmšie k súkromným chatám nad potokom Lúčanka. Od chatovej osady pokračujeme po spevnenej ceste na horný koniec obce Limbach (190 m). Modrá značka sa končí na dolnom konci dediny, kde sme túru začali. Na autobus môžeme nastúpiť už v hornej časti obce (zastávka SAD), pričom čakanie si spríjemníme ochutnávkou výborného Limbašského silvánu v niektorej z miestnych reštaurácií.

Variant I: Ak chceme na hrebeni Malých Karpát pokračovať opačným smerom ako pri základnej trase a skončiť vo Svätom Jure, na Kozom chrbte odbočíme vľavo a po červeno značkovanej Štefánikovej magistrále pokračujeme južným smerom k lokalite Salaš. Tu odbočíme doľava na modrú značku a lesnou cestou zvažujúcou sa na východ pohodlne zídeme na asfaltovú cestu smerujúcu do Svätého Jura. Modrá značka nás privedie k zvyškom veľkomoravského hradiska a neskôr do Neštichu, ktorý je mestskou časťou Svätého Jura. Túru ukončíme vo Svätom Jure pri železničnej stanici (spolu: 5 hod.).

Variant II: Ak sa nechceme vrátiť do Limbachu a chceme pokračovať na Pezinskú Babu, na rázcestí Tri kamenné kopce pôjdeme stále severným smerom po červených značkách. Po prekonaní nízkych vyvýšenín sa dostaneme do blízkosti vrchu Konské hlavy, od ktorého už nie je ďaleko do rekreačného strediska Pezinská Baba v sedle Baba (spolu: 4 ¼ hod.).

Variant III: Najdlhší variant pre tých, ktorí chcú trasu ukončiť v Pezinku, predpokladá zostup z lúky Šenkárka po žltej turistickej značke cez chatovú oblasť Kolárske. Značka neskôr križuje asfaltovú cestu spájajúcu Limbach so Slnečným údolím. Po tejto neznačkovanej ceste možno zísť okolo Sadloňovho mlyna a okrajom vinohradov sa dostať k železničnej stanici v Pezinku (spolu: 5 ½ hod.).

Zaujímavosti:

1 Zlatá studnička – prírodná rezervácia vyhlásená v roku 1993 na ploche viac ako 73 ha.

Predstavuje strmé stráne doliny rozčlenené drobnými úvalinami prechádzajúcimi do slabo vyvinutej nivy potoka s niekoľkými sutinovými málo výdatnými prameňmi. V porastoch sa vyskytujú fragmenty extrémnych jedľových bučín s dubom.

2 Limbašská vyvieračka – prírodná pamiatka nachádzajúca sa nad Limbachom na ploche viac ako 6,5 ha. Atraktívna vyvieračka s občasnou výdatnosťou 120 l/s je výverom podzemného toku prameniaceho pod Tureckým vrchom, ktorý sa stráca v doline Prepadlé, podteká masív Somára a vyviera pod Kozím chrbtom. Dokumentuje špecifický vývoj krasovej hydrografie Borinského krasu a významná je zo speleologického hľadiska. Činnosť a výdatnosť vyvieračky závisí od zrážkových pomerov. Za nízkeho stavu voda prestane vyvierať a vyteká iba občas cez tzv. estavelu na dne potoka tečúceho dolinou.

3 Limbach – obec ležiaca vo výbežku Podunajskej nížiny, ktorý zasahuje dovnútra Malých Karpát. Vznikla v 14. storočí, keď vyľudnené územia osídľovali nemeckí osadníci na pozvanie uhorského panovníka. Ich potomkov po druhej svetovej vojne deportovali do Nemecka a namiesto nich sa tu začali usádzať obyvatelia slovenskej národnosti. Do priestoru malej vinohradníckej dediny, ktorá sa rozrástla o vilovú štvrť, sa zbiehajú viaceré malokarpatské doliny. Z Limbachu vedie neznačkovaná asfaltová cesta k rekreačnému stredisku Slnečné údolie s podmienkami vhodnými na táborenie.

Autor fotografie: Peter Mach


Okolo Limbachu

Najlepšie zľavy v Bratislave a okolí

Bratislava CARD City&Region je oficiálnou destinačnou turistickou kartou, ktorá vám umožňuje spoznať a zažiť to najlepšie, čo mesto Bratislava a región ponúkajú.
  • voľný vstup do múzeí a galérií
  • bezplatná prehliadka
  • neobmedzená doprava
  • ďalšie zľavy do výšky 50%
Kúpiť online


Instagram

#bratislavaregion
Sleduj @bratislavaregion.travel a vlož do svojich fotiek hashtag #bratislavaregion.
Najlepšie fotky pridáme na náš účet!
Viac z Instagramu