Prírodovedné múzeum

Vajanského nábrežie, Bratislava
Bratislava
02/2046 9122
www.snm.sk
prirmuz@snm.sk
Otváracie hodiny:
utorok - nedeľa   10:00 - 18:00, s posledným vstupom o 17:30 hod.


Cenník:

dospelí: 4,00 €
seniori, študenti, žiaci: 2,00 €
rodinnné vstuné - malé (jeden dospelý plus dve deti): 6,00 €
rodinné vstupné - veľké (dvaja dospelí plus tri deti): 9,00 €


Popis:

Rozsahom zbierok aj veľkosťou  expozícií patrí medzi naše najväčšie múzeá  Prírodovedné múzeum SNM v Bratislave. Všetky jeho pracoviská sú umiestnené v sídelnej budove SNM na  nábreží Dunaja. Jeho zbierky sa sformovali z viacerých zdrojov.

Časť zbierok je inštalovaná v troch stálych expozíciách – Klenoty Zeme, Zázrak prírody I.– Biodiverzita Zeme a Zázrak prírody II. – Biodiverzita Slovenska.

Mineralogická expozícia prezentuje prostredníctvom 1100 vzoriek asi 700 druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít. Dominantami sú reprezentačné vzorky niektorých rudných rajónov Slovenska a veľkorozmerné vzorky minerálov. Zo slovenských lokalít sú pozoruhodné vzorky kermezitu z Pezinka, drúzy ihličkovitého antimonitu a vzorky zlata z Kremnice, strieborné minerály z Banskej Štiavnice a tiež opály z východného Slovenska. Zo zahraničných lokalít sú zaujímavé vzorky z Rumunska, Namíbie, Tanzánie, Brazílie a i. Systematickú zbierku minerálov dopĺňajú ukážky brúsených a ozdobných kameňov z viacerých významných nálezísk. Širšie informácie o chemickom zložení, fyzikálnych vlastnostiach, spôsobe vzniku, výskyte a použití najbežnejších minerálov poskytuje v expozícii počítačový program pre verejnosť.

Biodiverzita Zeme  návštevníkov zoznamuje so živou a neživou prírodou rôznych prostredí  – polárnych oblastí, tundry, tropických lesov, trávnatých oblastí, púští, korálových útesov, pobreží atď. Expozícia ukazuje pestrosť a nesmiernu rozmanitosť živých organizmov – milióny druhov rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a zložité ekosystémy, ktoré nadobudli dnešnú formu dlhodobým vývojom. Z tohto prehľadu zázračnej rozmanitosti Zeme vidno, ako je  pre život človeka dôležité, aby sa zachovali všetky živé organizmy, ako aj zložky neživej prírody tvoriace ich životné prostredie. Návštevníka zaujmú príťažlivé obrázky mikrosveta rastlín a živočíchov. Prostredníctvom jednoduchej animácie sa oboznámi so základnými procesmi fotosyntézy a problematikou systematického triedenia živých organizmov, aby bol vzápätí ohromený veľkosťou obrovskej ryby – vyše šesťmetrovej vyzy, ktorá sa vyskytovala na Slovensku ešte na začiatku 20. storočia, ale dnes už ju na našom území nenájdeme.

V bezprostrednom kontakte s expozíciou na  je umiestnená  moderne vybavená Objavovňa so zariadením umožňujúcim organizovanie odborných prednášok, tvorivých dielní, vzdelávacích podujatí, pozorovaní a podobne. Súčasťou jej  vybavenia sú originály a makety prírodnín, bádateľské mikroskopy, ďalekohľady, počítače s tematickými programami a  animáciami, špeciálnymi audiovizuálnymi programami na veľkoplošnej projekcii a pod.


foto © kudyznudy.sk

Prírodovedné múzeum

Najlepšie zľavy v Bratislave a okolí

Bratislava CARD City&Region je oficiálnou destinačnou turistickou kartou, ktorá vám umožňuje spoznať a zažiť to najlepšie, čo mesto Bratislava a región ponúkajú.
  • voľný vstup do múzeí a galérií
  • bezplatná prehliadka
  • neobmedzená doprava
  • ďalšie zľavy do výšky 50%
Kúpiť online


Instagram

#bratislavaregion
Sleduj @bratislavaregion.travel a vlož do svojich fotiek hashtag #bratislavaregion.
Najlepšie fotky pridáme na náš účet!
Viac z Instagramu