Podmienky používania - registrácia

Súhlas s propagáciou a súhlas so spracovaním osobných údajov


 1. súhlas v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so správou, spracovaním a uchovávaním nasledovných osobných údajov:
  • meno a priezvisko, prípadne titul, dátum narodenia,
  • adresa trvalého bydliska, príp. korešpondenčná adresa,
  • telefónne číslo a e-mailová adresa,
  • iné osobné údaje obsiahnuté v informáciách a súboroch.
  • Informácie budú spracovávané a uchovávané spracovateľom výlučne pre účely registrácie na webstránke. Súhlas sa poskytuje na dobu neurčitú, súhlas je oprávnený kedykoľvek vziať späť, čo má za následok zánik  registrácie na tejto webovej stránke a okamžité zrušenie poskytovania služieb/propagácie zo strany spracovateľa osobných údajov.
 2. súhlas so spracovaním, zverejnením na webstránke spracovateľa a prípadnou úpravou všetkých elektronicky poskytnutých materiálov (informácie o prevádzke, fotografie, a pod.). Prevádzka zároveň vyhlasuje, že k všetkým poskytnutým materiálom disponuje licenčnými právami, resp. autorskými právami, ktoré týmto poskytuje bezodplatne za účelom propagácie prevádzky spracovateľovi.
 3. súhlas s umožnením zverejňovania príspevkov (odborné príspevky, recenzie, názory a hodnotenia) iných registrovaných užívateľov (odborná a laická verejnosť) na webstránke.
  • beriem na vedomie a súhlasím s možnosťou úpravy príspevkov prevádzky zo strany prevádzkovateľa, v prípade nevhodného obsahu (nelegálne získané materiály, pohoršujúce informácie a iné materiály, ktorých zverejnenie by bolo proti dobrý mravom) tak, aby tieto prípadne neboli zverejnené a resp. aby boli vopred odsúhlasené prevádzkovateľom.
  • beriem na vedomie a súhlasím s tým, že pri každej reakcii k mojim zverejnením príspevkom bude zverejnené aj meno a priezvisko osoby konajúcej za prevádzku spolu s jej vekom.
  • súhlasím s občasným alebo pravidelným zasielaním newslettru na mnou uvedený registračný e-mail uvedený pri registrácii na webstránke prevádzkovateľa.


Instagram

#bratislavaregion
Sleduj @bratislavaregion.travel a vlož do svojich fotiek hashtag #bratislavaregion.
Najlepšie fotky pridáme na náš účet!
Viac z Instagramu